Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR).

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Vraag voor meer informatie uitdrukkelijk naar de ANVR brochure 2004. Daar staat, naast andere regelingen, de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds beschreven (www.calamiteitenfonds.nl).