Verantwoord Vakantie Vieren

Verantwoord Vakantie Vieren

Foundation
Onze aanpak Onze pijlers Onze partners Contact

Onze missie

Wij dragen de wereld een groen hart toe en voelen ons medeverantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van de vakantiebestemmingen en het behoud van een leefbare wereld.

Door zelf verantwoorde keuzes te maken en onze klanten mee te nemen in het belang van verantwoord reizen, proberen wij te waarborgen dat volgende generaties óók van al die prachtige plekken op aarde kunnen genieten.

Onze aanpak

De toeristische industrie is een van de grootse economische industrieën ter wereld in omzet en werkgelegenheid. Wij zijn als reisorganisatie trots op de positieve bijdrage die we leveren met onze vakanties op onze bestemmingen. Niet alleen zorgt het voor lokale werkgelegenheid en economische ontwikkeling, het zorgt ook voor uitwisseling van cultuur en ontwikkeling van mensen.

We beseffen ook dat reizen impact heeft op het milieu, de cultuur en samenleving. Wij kunnen alleen voort blijven bestaan als we ook goed voor onze bestemmingen zorgen. Daarom zetten wij ons in voor Verantwoord Vakantie Vieren. Door Verantwoord Vakantie Vieren onderdeel te maken van de bedrijfsvoering, zorgen we dat we vanuit onze organisatie een positieve invloed hebben op de toekomst van onze vakantiebestemmingen. Dit doen wij door ons te committeren aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Door de SDG’s te integreren in onze strategie, leveren wij vanuit onze kernactiviteiten actief een bijdrage aan een betere en meer duurzame toekomst voor iedereen. Onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen focussen op de doelen 8, 12 en 13.

SDG8   SDG12   SDG13

SDG 8: Toerisme is een van de drijvende krachten van economische groei wereldwijd. Door eerlijk werk te bevorderen in de toerisme branche, profiteren verschillende groepen van deze economische groei. Wij richten ons beleid op het promoten van duurzaam toerisme dat banen creëert en lokale cultuur en producten promoot.

 

SDG 12: We gaan bewust om met de dingen die we kopen en gebruiken. Daarbij gaat het om producten en spullen die we inkopen voor onze organisatie en die we gebruiken in onze hotels. Daarnaast kijken we naar ons energieverbruik, waterverbruik en afvalmanagement en zorgen we dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurt.

 

SDG 13: Vanwege onder andere de vakantievluchten, draagt toerisme ontegenzeggelijk bij aan klimaatverandering. Wij nemen maatregelen om onze CO2 uitstoot tot het minimum te beperken. Daarnaast kunnen onze klanten de CO2 uitstoot van hun reis compenseren.