Privacybeleid

Privacybeleid

Waar staan wij voor

Corendon hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Uitsluitend geautoriseerd personeel in ons bedrijf heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken en worden aangepast zodra de stand van techniek dit gebiedt.

Verwerking van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent of persoonlijke informatie verstrekt.
Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede de noodzakelijke gegevens bij het voldoen van een betaling. Wanneer u een reservering maakt verwerken wij uw boekingsinformatie. Deze informatie kan gegevens over uw vlucht, de prijzen en de datum van uw boeking omvatten. We vragen hierbij ook specifiek om gegevens in het belang van de reis zoals contactgegevens van thuisblijvers. Bovendien verwerken we informatie over uw reisschema, (online) check-in, boardingpass(es) en medereizigers. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens met betrekking tot aanvullende diensten, zoals bijvoorbeeld bagage, parking etc. Als u een persoonlijk “Mijn Corendon” account aanmaakt, dan leggen wij uw inloggegevens en andere informatie vast die u in uw account invult.
Wij leggen uw communicatie met ons vast via uw “Mijn Corendon” account, e-mail, social media of WhatsApp. Ook als u met ons belt leggen onze medewerkers uw vragen en klachten vast. Telefoongesprekken kunnen voor trainingsdoeleinden worden opgenomen.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens bestaan uit gegevens over bijvoorbeeld ras, religie, gezondheid en politieke voorkeur. Deze gegevens mogen niet worden verzameld, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is gemaakt.
Wel houden wij gegevens bij van reizigers bij wie bijvoorbeeld drugs zijn aangetroffen of die de veiligheid aan boord in gevaar hebben gebracht. Daarnaast kunt u ook aangeven bijzondere persoonsgegevens met ons te delen omdat u bijvoorbeeld medische assistentie nodig heeft, toestemming heeft gevraagd om te reizen met een medische aandoening of een speciale maaltijd heeft besteld. Door het zelf leveren van dergelijke persoonsgegevens, stemt u ermee in dat wij deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en eventueel met derden kunnen delen. U bent altijd gerechtigd om uw toestemming in te trekken. Dit kan echter betekenen dat wij niet in staat zijn om alle of een deel van de door u gewenste diensten te leveren.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om uw reservering(en) af te handelen. Uw contactgegevens gebruiken we om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor aanvullende diensten en om deze diensten te verbeteren.
Informatie kan worden gebruikt om u in de toekomst over reisproducten te informeren en overige marketingdoeleinden waaronder het versturen van nieuwsbrieven, enquêtes en dergelijke.
Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden. Zij leveren de uiteindelijke producten en diensten die u bij ons heeft geboekt. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie. Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om toch behulpzaam te zijn naar overheidsinstanties.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u een verzoek sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@corendon.nl.

Links

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website. Wij adviseren u dan ook dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van andere websites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze per e-mail richten aan: privacy@corendon.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder nummer: 1526197. U kunt deze inzien via www.cbpweb.nl.

Laatste wijziging: 6 november 2017