• De persoon die namens of in opdracht van een ander persoon de reisovereenkomst afsluit, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die de overeenkomst met zich meebrengt.
  • Al het contact, waaronder ook het betalingsverkeer, tussen de reiziger(s) en Corendon verloopt alleen via de hoofdboeker.
  • Daarnaast houdt dit in dat alléén de hoofdboeker eventuele wijzigingen of toevoegingen aan een boeking kan doorgeven.