Corendon Foundation

Corendon Foundation

Foundation
foundation logo Over ons Onze projecten Help mee Contact

Onze missie

De Corendon Foundation is een onafhankelijke stichting die door het ondersteunen van goede doelen en projecten een verbindende en ondersteunende rol heeft voor de cultuur, natuur en samenleving in Nederland én op de vakantiebestemmingen van reisorganisatie Corendon.

Ons verhaal

Goede doelen en projecten ondersteunen die bij ons passen en verbinden, dat is waar de Corendon Foundation voor staat. Vanaf de oprichting in 2011 hebben we al meer dan 85 mooie projecten en goede doelen ondersteund.

Voor het verhaal achter de oprichting van de Corendon Foundation moeten we bij oprichter en mede-eigenaar van reisorganisatie Corendon, Atilay Uslu zijn. In 2011 kwam hij met het idee om een stichting op te richten, puur vanuit de gedachte dat we als reisorganisatie een positieve verandering kunnen maken voor het milieu, de mens en maatschappij. Niet alleen op onze vakantiebestemmingen, maar ook hier in Nederland.

Onze projecten

We vinden dat iedereen een kans verdient en zijn selectief in de keuze van onze projecten. Onze projecten verdelen we onder binnen de volgende thema’s:

  • Cultuur & samenleving
  • Natuur & milieu

‘Cultuur & samenleving’

We geven de cultuur en samenleving in Nederland en op onze vakantiebestemmingen iets terug. We willen jongeren en ouderen een kans bieden, culturele bezienswaardigheden in Amsterdam ondersteunen en een helpende hand bieden bij de participatie van diverse bevolkingsgroepen in de samenleving.

‘Natuur & milieu’

We willen onze natuur & het milieu een handje helpen. Hoe we dit doen uit zich in ondersteuning van organisaties die zich inzetten voor het milieu, dieren en biodiversiteit, in Nederland en op onze vakantiebestemmingen.

Benieuwd naar de projecten die we ondersteunen? Dit laten we u hier zien.

Ons bestuur

Het bestuur van de Corendon Foundation bestaat uit voorzitter Gunay Uslu en bestuursleden Steven van der Heijden en Simone van den Berk. Hieronder stellen zij zich graag aan u voor:

Gunay

Gunay Uslu - voorzitter Corendon Foundation

“De Corendon Foundation is een organisatie die in eerste instantie is opgericht om op een onafhankelijke manier projecten te steunen die bijdragen aan een verduurzaming van de toeristische branche. Inmiddels is de stichting veel meer dan dat. We richten ons ook nadrukkelijk op de maatschappelijke kant van de samenleving en sponsoren projecten in veel deelgebieden zoals cultuur, onderwijs, integratie, emancipatie en participatie. Dit doen we bijvoorbeeld door het ondersteunen van tentoonstellingen in musea, educatieve projecten, voorstellingen, onderzoeken, publicaties en het steunen van jonge talenten. Vanuit mijn functie, Directeur Hotel & Resort Ontwikkeling, en met name ook vanwege mijn academische achtergrond (doctor in Cultuurgeschiedenis van Europa, docent aan de UvA) geloof ik in het ontwikkelen en versterken van talenten, het verbinden van individuen, en het ontwikkelen van kennis, bewustzijn en reflectie. Door het verbinden van diverse groepen in de samenleving, het delen van denkbeelden en ideeën, en het kweken van inzicht en begrip kan een harmonieuze maatschappij worden gecreëerd. Wij als Foundation voelen de verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen”.

Steven

Steven van der Heijden - bestuurslid Corendon Foundation

“Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid zit in de genen van Corendon. Wij vinden het vanzelfsprekend dat je als succesvol bedrijf een bijdrage levert aan betere wereld. Niet door ‘window dressing’, maar door projecten die er daadwerkelijk toe doen. In onze eigen directe omgeving door ondersteuning van initiatieven op sociaal of cultureel gebied, maar ook op grotere, internationale schaal waarbij we met name proberen bij te dragen aan het behoud van de kwaliteit van onze bestemmingen. Dat is niet alleen maatschappelijk van belang, maar ook relevant voor de continuïteit van onze eigen onderneming. Daarnaast vinden we het van belang om initiatieven te steunen die aangedragen worden door onze eigen medewerkers, zoals de ongelooflijk succesvolle KiKa Run in 2017. De Corendon Foundation speelt een centrale rol binnen ons MVO-beleid en die willen we in de komende jaren graag verder uitbreiden.”

Simone

Simone van den Berk - bestuurslid Corendon Foundation

“Als Directeur HR, Communicatie & MVO van Corendon houd ik mij bezig met het welzijn van onze collega’s en het welzijn van mens, dier en milieu op onze vakantiebestemmingen. Het is vandaar een kleine stap naar de Corendon Foundation, waar vanuit we verschillende goede doelen ondersteunen. Mijn hart ligt vooral bij het ondersteunen van goede doelen en projecten op onze vakantiebestemmingen. Als reisorganisatie verdienen we ons geld bij de gratie van prachtige vakantiebestemmingen waar we onze vakantiegangers naar toe brengen en ik vind het onze plicht om ook iets terug te doen richting diezelfde bestemmingen. Dit kan zijn op het gebied van natuur, bijvoorbeeld door samenwerking met de Plastic Soup Foundation, op het gebied van dierenwelzijn, onder andere door educatie aan de klant over verantwoorde excursies, of op het gebied van lokale bevolking, bijvoorbeeld door samenwerking met ECPAT tegen kindersekstoerisme. Ons doel is: er samen voor zorgen dat onze vakantiebestemmingen ook over dertig jaar nog dezelfde prachtige bestemmingen zijn om naar toe te reizen”.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast onze onafhankelijke stichting hebben wij een bedrijf breed MVO beleid dat onze bedrijfsactiviteiten bij onze touroperator, eigen vliegmaatschappij en eigen Corendon Hotels & Resorts in binnen- en buitenland verduurzaamt. Wilt u meer te weten komen over onze MVO activiteiten bij onze reisorganisatie? Klik hier. Wilt u meer te weten komen over MVO bij Corendon Hotels & Resorts? Klik hier.