• Het Contact Center is tijdens eerste en tweede paasdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Fijne Pasen!
Vakantieonderzoek 2013

Vakantieonderzoek 2013

Bij Corendon doen we continue onderzoek naar de wensen en het gedrag van de Nederlandse vakantieganger. Deze informatie gebruiken we om onze gasten een nóg betere en reiservaring te geven. Dit keer doen we een boekje open en delen we de meest opvallende resultaten van ons Vakantie Onderzoek met u.

Opzet onderzoek

Geselecteerde respondenten hebben in totaal 50 vragen beantwoord in de categorieën: geld, veiligheid, online bereikbaarheid, liefde en seks en demografische gegevens. Onderstaand vindt u de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Steekproef
Het Corendon Vakantie Onderzoek is in december 2013 afgenomen bij 1050 respondenten met een leeftijd van 18 - 60+ jaar die minimaal één keer op vakantie zijn geweest in de afgelopen 5 jaar. De steekproef (de gekwalificeerde respondenten die zijn gestart met de vragenlijst) is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Het onderzoek is uitgevoerd om een goed beeld te krijgen over de voorkeuren en het gedrag van vakantiegangers.Geld Online Bereikbaarheid Veiligheid Liefde & Seks Demografische Gegevens


Geld: Nederlanders op vakantie minder zuinig dan gedacht

Nederlanders zuinig? Op vakantie valt dat wel mee! Nederlanders geven meer geld uit tijdens hun vakantie, dan aan hun reis en verblijf bij elkaar opgeteld. Souvenirs en eten en drinken zijn de grootste kostenposten. Toch gaan Nederlanders verstandig om met hun geld: de meesten houden de vakantie-uitgaven scherp in de gaten en merendeel bepaalt thuis hoeveel geld ze maximaal op vakantie uit willen geven.


Nederlanders budgetteren op vakantie

Nederlanders houden hun vakantie-uitgaven goed in de gaten. 71% houdt de uitgaven bij en 61% bepaalt van tevoren hoeveel geld ze maximaal uit willen geven op vakantie. Toch gaan mannen nonchalanter met hun geld om dan vrouwen. Zo stelt slechts 55% van de mannen voor vertrek een budget op, versus 66% van de vrouwen. En houdt 68% tijdens de reis de uitgaven in de gaten, versus 73% van de vrouwen. Desondanks is 30% van de Nederlanders wel eens negatief verrast geweest over de uitgaven tijdens de vakantie.

Hogere uitgaven ter plaatse dan aan de vakantie zelf

Nederlanders geven meer geld uit op de vakantiebestemming (55%) dan aan de reis zelf (45%). Vooral mannen (58% tegenover 51% van de vrouwen) geven op vakantie meer uit. Alleen jonge vakantiegangers tot 29 jaar zeggen meer uit te geven aan de reis zelf (55%). Zij zijn achteraf dan ook minder negatief verrast over de hoogte van de uitgaven (59%) terwijl bij Nederlanders boven de 60 jaar dit oploopt tot 81% van de vakantiegangers.

Eten en drinken grootste kostenpost

Er wordt vooral geld uitgegeven aan eten (88%), drinken (79%) en kleding (25%): hier spenderen Nederlanders op vakantie meer geld aan dan thuis. Aan muziek films (3%), tabak (7%) en gadgets/elektronica (7%) wordt amper geld uitgegeven. En hoewel Nederlanders vaak worden afgeschilderd als gierig, geeft 41% van de Nederlanders meer fooi op vakantie dan dat zij thuis doen.

Souvenirs zijn nog altijd populair

Souvenirtjes zijn nog altijd geliefd bij de Nederlander: bijna driekwart (72%) koopt souvenirs. De meeste souvenirs zijn bestemd voor familieleden (59%), maar vooral ook voor zichzelf (36%) en voor vrienden (16%). Verplicht voelen Nederlanders zich niet om een aardigheidje mee te nemen voor het thuisfront; slechts 14% zegt zich verplicht te voelen. Maar hier geldt: hoe jonger de vakantieganger, hoeveel meer ze zich verplicht voelen om souvenirs mee te nemen (26% van de 18-29 jarigen tegenover 5% van de 45-59 jarigen).

Goede kennis over de wisselkoers

Nederlanders zijn goed op de hoogte van de actuele wisselkoers. 44% zegt exact de wisselkoers te weten; mannen (47%) vaker dan vrouwen (41%). 42% van de Nederlanders zegt een grove inschatting te maken van de wisselkoers.

Nederlanders betalen contant

Ondanks de steeds grotere aanwezigheid van pinautomaten in het buitenland, betaalt 44% van de Nederlanders op vakantie het liefst contant. Bijna een kwart van de Nederlanders (24%) zegt geen voorkeur te hebben voor contant betalen of betalen met pin/creditcard.
Online Bereikbaarheid: aanwezigheid van internet belangrijke factor bij het bepalen van de vakantie

Nederlanders zeggen wel op vakantie te kunnen zonder internet, maar dat niet te willen. Voor ruim de helft van de bevolking is de aanwezigheid van Wi-Fi op de vakantiebestemming belangrijk bij het bepalen van de vakantie; voor 1 van de 5 Nederlanders is het zelfs van cruciaal belang.


Niet op vakantie zonder Wi-Fi

Hoewel 70% van de Nederlanders zegt twee weken zonder internet op vakantie te kunnen, zegt bijna de helft (47%) dat niet te willen. De aanwezigheid van Wi-Fi verbinding is voor 52% belangrijk bij het bepalen van de vakantiebestemming; voor 19% zelfs zeer belangrijk. Opvallend is dat er geen verschil in belang zit tussen de leeftijdsgroepen. Zo vinden personen boven de 60 jaar Wi-Fi bijna even belangrijk (18,3% zeer belangrijk) als personen onder de 30 (18,8%).

We mailen en Facebooken erop los op vakantie

De Nederlandse vakantieganger maakt massaal gebruik van internet tijdens de vakantie. Drie kwart (76%) bekijkt zijn of haar e-mail op reis en 17% leest ook zakelijke e-mails. Ook sociale media worden massaal gebruikt: ruim de helft van de bevolking (51%) zegt actief te zijn op sociale media tijdens de vakantie; waarvan 57% dit dagelijks doet. Personen tussen de 30 en 45 zijn zelfs meerdere malen per dag actief op sociale media (28%). Het populairste sociale medium is Facebook (47%).

Nederlanders gaan niet altijd verstandig om met data-roaming

36% van de Nederlanders zegt data-roaming te gebruiken tijdens de vakantie; 29% doet dit alleen als het nodig is en 7% altijd. De meeste Nederlanders (44%) controleren voor de aanvang van hun vakantie niet wat de kosten zijn voor data-roaming in het land van bestemming. Desondanks is slechts 18% wel eens thuisgekomen met een onverwacht hoge telefoonrekening.

Mobiele telefoon, camera en tablet gaan mee op vakantie

De mobiele telefoon (95%), camera (68%) en tablet (39%) gaan vrijwel standaard mee in de koffer van vele Nederlanders. Opvallend is dat jongeren t/m 29 jaar vooral de mobiele telefoon (99%) en MP3 speler meenemen (51%), terwijl personen vanaf 30 jaar meer geneigd zijn om de tablet, laptop of e-reader in te pakken. Dit komt waarschijnlijk doordat jongeren hun smartphone gebruiken als een alles-in-één oplossing om te bellen, te internetten en foto's te nemen. Zo gebruikt bijna driekwart (72%) van de jongeren hun mobiele telefoon om foto's te nemen, vergeleken met 49% van de 30-plussers.

Geen bericht is slecht bericht

Eén op de twee Nederlanders (52%) voelt zich verplicht om tijdens de vakantie contact op te nemen met het thuisfront, vrouwen (59%) in grotere mate dan mannen (46%). De helft van de bevolking denkt namelijk dat familie en vrienden teleurgesteld zullen zijn wanneer er geen contact wordt opgenomen.
Veiligheid: Nederlanders veilig, maar lang niet altijd verstandig op vakantie

Vakantiegangers laten zich niet goed informeren over veiligheidsadviezen. Twee van de vijf Nederlanders controleert niet het actuele reisadvies en bijna 20% let niet op tijdens de veiligheidsinstructies in het vliegtuig. Wel nemen we massaal geneesmiddelen mee (94%) en komen incidenten amper voor.


12% van de Nederlanders negeert een negatief reisadvies

39,1% van de Nederlanders controleert voor vertrek niet wat het actuele reisadvies is voor de vakantiebestemming. Een duidelijke tendens is dat naarmate Nederlanders ouder worden, hoe meer ze het actuele reisadvies controleren. Bijna 70% van de personen ouder dan 60 jaar geeft aan het reisadvies te controleren, terwijl slechts 56% van de jongeren tot 30 jaar dit doet.

Een negatief reisadvies niet bij iedereen doorslaggevend voor het al dan niet aflassen van een vakantie: 12% van de Nederlanders zegt bij een negatief reisadvies gewoon op vakantie te gaan. 64% annuleert de vakantie bij een negatief reisadvies en een kwart (24%) ziet af van de vakantie zodra er een gevaarlijke situatie is ontstaan, terwijl er (nog) geen negatief reisadvies is gegeven. Desondanks zijn Nederlanders vrij veilig op reis. Zo zegt 83% nog nooit aangifte te hebben gedaan op een vakantiebestemming.

85% informeert thuisfront over gegevens vakantie

Een grote meerderheid (85%) laat voor vertrek bij vrienden/familie een overzicht van locaties en contactgegevens achter waar men tijdens de vakantie te bereiken is.

Bijna 20% let niet op de veiligheidsinstructies

Maar liefst 19,7% van de ondervraagden let niet op tijdens de veiligheidsinstructies in het vliegtuig.

10% is zenuwachtig voor de bodyscan

Op de stelling 'Ik ben zenuwachtig voor de bodyscan op de luchthaven' gaf één tiende (10%) een bevestigend antwoord, zelfs wanneer ze niets te verbergen hebben. Een bodyscan is een scanapparaat dat mensen zonder fysiek contact kan fouilleren door middel van radiogolven.

94% van de Nederlanders neemt geneesmiddelen mee op vakantie

Bijna alle vakantiegangers (94%) nemen uit voorzorg geneesmiddelen mee op vakantie. Pijnstillers en koortsremmers worden het meest in de koffer gestopt (82%), gevolgd door zonnebrand (74%), pleisters (68%), diarreeremmers (49%) en anti-muggenmiddelen (49%).

Vooral jongeren lopen voedselvergiftiging op

Slechts 16% van de Nederlandse vakantiegangers ooit voedselvergiftiging heeft opgelopen tijdens de vakantie. Nederlanders tot 30 jaar (19%) hebben vaker voedselvergiftiging opgelopen dan 60-plussers (11%). Een oorzaak hiervan kan zijn dat personen van 60 jaar en ouder aangeven minder op vakantie te gaan in het buitenland - en al zeker niet buiten Europa reizen (16%).
Liefde & Seks: mannen zijn romantischer op vakantie

Kan een vakantieliefde blijvend zijn? Drie van de vijf mannen denken van wel! 30% van de mannen wordt op vakantie sneller verliefd dan thuis. Daarmee zijn mannen romantischer ingesteld dan vrouwen, want slechts 20% van de vrouwen gelooft in vakantieliefdes en 21% zegt sneller verliefd te worden op vakantie.


25% wordt sneller verliefd op vakantie

Een kwart (25%) van de Nederlanders geeft aan op vakantie sneller verliefd te worden dan thuis. Hoewel vaak aangenomen wordt dat vrouwen romantischer zijn dan mannen, zijn het de mannen (30% tegen 21% van de vrouwen) die het snelst verliefd worden op vakantie. 58% van gelooft dan ook dat een vakantieliefde blijvend kan zijn; vooral mannen (60% tegenover 56% van de vrouwen) geloven in vakantieliefdes.

Evenveel seks op vakantie als thuis

Hoewel vakanties vaak bol staan van romantiek, blijft extra seks meestal uit. Zo zegt 47% van de Nederlandse vakantiegangers op vakantie evenveel seks te hebben als thuis. Slechts 22% zegt vaker op vakantie de liefde te bedrijven. Ook wordt er niet veel geëxperimenteerd op ongebruikelijke plekken; slechts 15% zegt dit wel eens te doen. Het zijn vooral de mannen (20% tegenover 9% van de vrouwen) die op andere plekken dan in bed seks hebben. Slechts 1% heeft wel eens een soa opgelopen op vakantie.
Demografische Gegevens


Vraag 1: Wat is uw geslacht
Vraag 2: Wat is uw leeftijd?
Vraag 3: Wat is uw gezinssamenstelling?
Vraag 4: In welke regio bent u woonachtig?
Vraag 6: Bent u in 2013 met vakantie geweest?
Vraag 7: Gaat u liever met de auto of met het vliegtuig op vakantie?
Vraag 8a: Waarom gaat u liever met de auto op vakantie dan met het vliegtuig?
Vraag 8b: Waarom gaat u liever met het vliegtuig op vakantie dan met de auto?
Vraag 9: Gaat u liever op vakantie met een groep vrienden/vriendinnen of met uw geliefde/gezin/familie?
Vraag 9a: Waarom gaat u liever met uw vrienden/vriendinnen op vakantie dan met uw geliefde/gezin/familie?