Water en elektriciteit in de landen rond de Middellandse Zee zijn, zeker in de zomermaanden, schaars. Door de grote stroom toeristen is het van groot belang dat er zuinig met water omgesprongen wordt. Vanwege de schaarste van water kan het zijn dat het bad in de badkamer niet voorzien is van een badstop. Voor het warme water wordt in de meeste landen gebruik gemaakt van de elektriciteit van zonnecollectoren. Een zeer milieuvriendelijke vorm van energie. Zolang de zon schijnt, wordt het water voldoende verwarmd. Bij minder goed weer kan de warmwatervoorziening in het gedrang komen. De continuïteit van de levering van water en stroom is in mediterrane landen niet altijd van hetzelfde niveau zoals wij dat in Nederland gewend zijn. Er treden vaker storingen op en de oorzaak hiervan ligt veelal bij de autoriteiten. Voor eventuele hieruit voortvloeiende kosten en ongemakken aanvaarden noch de accommodatieverschaffer noch Corendon aansprakelijkheid.