Corendon heeft als vakantie-luchtvaartmaatschappij geen vaste bestemmingen. Wel zijn er bestemmingen die regelmatig aangevlogen worden, maar ook voor deze bestemmingen kan de vliegroute van vlucht tot vlucht verschillen. Corendon probeert uiteraard de vliegroutes zo te kiezen dat de vliegafstand en vluchtduur zo kort mogelijk zijn. Er kunnen echter beperkingen gelden, bijvoorbeeld doordat delen van het luchtruim zijn afgesloten ten behoeve van militair gebruik. Daarnaast spelen de actuele weeromstandigheden mee bij het plannen van de route. Tenslotte wordt ook rekening gehouden met risico’s die voortkomen uit dreigingen vanaf de grond. Corendon past de restricties toe zoals die gepubliceerd worden in de daartoe strekkende luchtvaartpublicaties, zoals Notices to Airmen (NOTAM’s) en EASA Conflict Zone Information Bulletins (CZIB’s), aangevuld met restricties voortkomend uit analyse van informatie uit publieke bronnen en van vertrouwelijke dreigingsinformatie vanuit inlichtingen- en veiligheidsdiensten en collega-luchtvaartmaatschappijen. Dit kan op ieder moment tot wijzigingen leiden. Een betrouwbaar beeld verstrekken van de vliegroute per bestemming is dan ook niet praktisch haalbaar. Mocht je echter vragen hebben over je vliegroute, dan kun je deze via het Corendon Contact Center stellen. Hierbij geldt wel de beperking dat vertrouwelijke informatie uiteraard niet kan worden gedeeld.