In principe zijn er geen verplichte vaccinaties voor onze bestemmingen, maar bepaalde vaccinaties worden wel aanbevolen. Voor actuele informatie kunt u terecht bij uw huisarts of de lokale GG&GD. U dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie tussentijds is gewijzigd. Het is aan te bevelen medicijnen tegen maag- en darmklachten mee te nemen op reis.