Kinderen en baby’s dienen voor reizen naar het buitenland in het bezit te zijn van een eigen reisdocument. Bijschrijven van het kind in het paspoort van de ouders is niet meer mogelijk en toegestaan.

Ouder en kind met verschillende achternaam
Heeft de ouder een andere achternaam dan het kind en reist de ouder samen met het minderjarige kind buiten het Schengengebied, dan wordt er gecontroleerd of er daadwerkelijk een ouder-kindrelatie is. Doel van deze extra controle is om kindontvoeringen tegen te gaan. Binnen het Schengengebied vinden meestal geen grenscontroles plaats. Hier wordt dus ook geen onderzoek naar de ouder-kindrelatie gedaan.

Bij paspoortcontrole op Nederlands grondgebied heeft de Koninklijke Marechaussee altijd toegang tot de Basisregistratie Personen en het Centraal Gezagsregister. Daarin kan de Koninklijke Marechaussee bij twijfel nagaan wie de ouders van het kind zijn of wie het ouderlijk gezag heeft.

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende ouder ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Daarnaast kan een ouder de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in zijn of haar reisdocument laten opnemen. Als de (gewezen) partner dezelfde achternaam heeft als het meereizende kind kan dat bijdragen aan een vlotte grenspassage.

Meereizend kind met iemand anders dan de ouders

Reist een kind mee met iemand anders dan de ouders, bijvoorbeeld een familielid, dan eisen sommige landen een verklaring waarin de ouders toestemming (toestemmingsverklaring) geven voor deze reis. U kunt bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming informeren naar de toelatingseisen die voor dit land gelden. De Koninklijke Marechaussee biedt informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens.

Alleenreizend kind
Het is mogelijk om uw kind in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar alleen te laten reizen, mits u voldoet aan een aantal voorwaarden.

1. Uw kind moet begeleid worden naar de luchthaven van vertrek door een volwassene. Dit altijd met toestemming van de ouders of legale voogden.
2. Deze volwassene dient ons grondpersoneel of de afhandelingsinstantie op de luchthaven van vertrek te voorzien van de benodigde reisdocumenten van het kind, een schriftelijk bewijs van vrijwaring en geldige legitimatie.
3. De kosten om uw kind alleen te laten reizen, dienen op de luchthaven van vertrek voldaan te worden.

Alleenreizend kind naar en van Curaçao
Alle kinderen die alleen naar en van Curaçao reizen (waaronder kinderen van 15 tot en met 17 jaar voor wie geen Unaccompanied Minor-service is gereserveerd) moeten een schriftelijke reistoestemming meenemen die door de ouder(s) of wettelijke voogd is ondertekend, plus een identiteitsbewijs van een ouder of voogd.