Ongedierte
In Afrikaanse, Aziatische, Caribische en mediterrane landen komen andere insecten en dieren voor dan wij in Nederland gewend zijn. Door het warme klimaat groeien bepaalde insecten goed. Dieren als kakkerlakken, spinnen, mieren en zandvlooien zijn geen teken van een slechte hygiëne, maar zijn standaard inheemse diersoorten. Zorg ervoor dat er geen etensresten in je kamer achterblijven, want dit trekt ongedierte aan. Wanneer je last hebt van ongedierte, kun je contact opnemen met de accommodatieverschaffer of zelf verdelgingsmiddelen aanschaffen.

Reparaties
Vaak zijn de technische installaties, zoals bijvoorbeeld airconditioning, liften en pompinstallaties, geïmporteerd. Bij een defect zijn reserveonderdelen niet altijd voorhanden. Een reparatie kan daardoor soms langer op zich laten wachten. Dit soort omstandigheden zijn voor geen enkele touroperator vooraf in te calculeren. Wij vragen dan ook om je begrip. Voor schade die voortvloeit uit dergelijke storingen kan Corendon niet aansprakelijk gesteld worden.

Overlast
Zowel accommodatieverschaffers als Corendon hebben het recht om gasten die ernstige overlast veroorzaken, na waarschuwing, de toegang tot de accommodatie te ontzeggen of uit te sluiten van verdere deelname aan de reis. Gasten die voor overlast zorgen, hebben geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom. Voor eventueel wangedrag en overlast die andere gasten veroorzaken kan Corendon niet aansprakelijk gesteld worden.

Geluidsoverlast
De geluidsnormen in het buitenland wijken af van de Nederlandse normen. Er wordt minder nauw gekeken naar decibellen. Ook de levensstijl van de bevolking op je bestemming wijkt af, wat de vakantiebestemming kleur geeft. Op verschillende bestemmingen leeft men voornamelijk buiten en tot in de late uurtjes, waardoor absolute stilte na middernacht weinig voorkomt. Wanneer je hier gevoelig voor bent, raden wij je aan een accommodatie uit te kiezen zonder discotheek, poolbar of uitgebreide animatie. Ook de ligging van je accommodatie kan van invloed zijn op de geluidsoverlast. Een centraal gelegen hotel heeft over het algemeen meer last van verkeer en horecagelegenheden in de buurt. Als een bron buiten het hotel de geluidsoverlast veroorzaakt kan noch het hotel noch Corendon hier iets aan doen, hoe vervelend ook. Helaas kunnen wij als touroperator ook weinig veranderen aan luidruchtig gedrag van medegasten.

Bouwactiviteiten
Plaatselijke overheden, andere accommodatieverschaffers of bouwbedrijven realiseren meestal bouwactiviteiten.

Met deze initiatiefnemers heeft Corendon geen contact of contracten. Daarom kunnen wij op deze bouwactiviteiten geen enkele invloed uitoefenen. Het kan dus voorkomen dat je ter plaatse enige bouwoverlast van derden ondervindt. Vooral in het voor- en naseizoen kan het gebeuren dat er in en rondom het hotel bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Voor eventuele kosten en ongemakken door werkzaamheden in/rondom de accommodatie kan Corendon niet aansprakelijk gesteld worden.