De persoon die namens of ten behoeve van een ander de reisovereenkomst afsluit, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Corendon verloopt uitsluitend via de hoofdboeker. Dit houdt ook in dat alléén de hoofdboeker eventuele wijzigingen en toevoegingen aan een boeking mag en kan doorgeven.