Wanneer je met jouw reisvoucher geen nieuwe vakantie wilt boeken, dan kun je bij ons een verzoek indienen voor terugbetaling van het geld. In overeenstemming met het beleid van de ACM moet Corendon het (restant)bedrag uiterlijk één jaar (min één dag) na de uitgiftedatum van de reisvoucher aan jou terugbetalen.

Onze eerste vouchers hebben we vorig jaar uitgegeven vanaf half maart 2020. In de afgelopen drie weken, vanaf half maart 2021, hadden we daarom inmiddels al aan circa 20.000 klanten hun vouchergeld terug moeten betalen. We konden dit echter nog niet doen omdat het voucherfonds nog niet gereed was. Het voucherfonds is het fonds waar reisbedrijven geld kunnen lenen om vouchers terug te betalen. Dit fonds is met steun van de Nederlandse overheid tot stand gekomen en wordt door het garantiefonds SGR beheerd. Het fonds had half maart operationeel moeten zijn, precies op het moment waarop we een jaar geleden de eerste vouchers moesten uitgeven. Onder andere de goedkeuring vanuit de Europese Commissie in Brussel liet echter even op zich wachten. Gelukkig is deze goedkeuring inmiddels gegeven en wordt binnenkort vanuit de overheid het benodigde geld overgemaakt naar het fonds. Daarna kunnen wij er terecht voor een lening en zijn we in staat om te starten met de terugbetalingen. We starten met het uitbetalen op basis van de vervaldata van de vouchers, waarbij de oudste vouchers het eerst worden uitbetaald. Omdat we een achterstand moeten inlopen, vergt dit enige tijd. We gaan er vanuit dat we deze achterstand in anderhalve week hebben weggewerkt. In de week erna zitten we naar verwachting op schema en kunnen we vouchers die aflopen op tijd uitbetalen.

Recent heeft SGR gecommuniceerd dat vanwege deze uitzonderlijke situatie de garantie op vouchers langer geldig blijft. In plaats van een dekking van twaalf (12) maanden heeft SGR de garantie verlengd met twee maanden; dus tot veertien (14) maanden na uitgifte van de voucher. Wanneer je daarna nog niet jouw geld hebt terug ontvangen, heb je nog twee (2) maanden de tijd om je claim in te dienen bij SGR. Je kunt er gedurende deze periode ook voor kiezen om de voucher in te zetten voor een nieuwe boeking. Een nieuwe boeking valt uiteraard automatisch opnieuw onder de garantie van de SGR. In deze periode van vier maanden blijft jouw voucher óók onder de SGR-garantie vallen. Je krijgt je geld dus altijd terug. Al die tijd is jouw voucher gedekt door de SGR. Alle voorwaarden rondom SGR-dekking kunt je lezen op sgr.nl.

Je kunt je verzoek voor terugbetaling digitaal indienen via je ‘Mijn Corendon’-account. Hier kun je ook jouw rekeninggegevens invullen, die wij nodig hebben om het bedrag aan je terug te betalen. Vanwege de privacywetgeving beschikken wij hier namelijk niet over.

De exacte voorwaarden van de Corendon reisvoucher vind je hier. Dit zijn de oorspronkelijke vouchervoorwaarden. De recente dekkingsverlenging van SGR is niet in deze voorwaarden verwerkt.