Corendon Foundation | Organisatie

Corendon Foundation | Organisatie

Foundation
Home Foundation Organisatie Projecten Aanvraag indienen Het bestuur Contact

Waarom de Corendon Foundation?

De wereld is van ons allemaal! En als bedrijf hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid die we graag willen dragen. Corendon wil voorlopen en veel meer doen op het gebied van duurzaamheid, dan de verplichte maatregelen die door de brancheorganisatie ANVR en de overheid onder de noemer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO) worden opgelegd. Met het ondersteunen van diverse goede doelen en het spelen van een verbindende rol in de samenleving, willen wij de Nederlandse samenleving iets teruggeven én onze vakantiebestemmingen bedankten voor hun gastvrijheid.

Doelen van de Corendon Foundation

De Corendon Foundation heeft een aantal belangrijke doelstellingen voor ogen, zodat de stichting actief kan bijdragen aan de verduurzaming van de wereld. Zo bevordert en stimuleert zij duurzame, innovatieve projecten en activiteiten, die direct of indirect met toerisme te maken hebben. In het bijzonder bij individuen, wil de Foundation bijdragen aan een mentaliteitsverandering om een duurzamere levensstijl te bevorderen. Ook levert de stichting een bijdrage aan emancipatie, ontplooiing en welbevinden van individuen. Tot slot ook het bevorderen van het welzijn van mens en dier in een duurzame samenleving en het stimuleren van onderwijs en gezondheidszorg.

Het tegengaan van milieuschadelijke effecten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat al jaren hoog op de agenda bij Corendon. Duurzamer vliegen is hierbij een speerpunt, om zo de CO₂-uitstoot van onze vluchten direct te compenseren. Ook ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe brandstof uit algen, verlagen het gewicht aan boord en plaatsen winglets op de vleugels van onze toestellen om tot een lager brandstofgebruik te komen. In onze directe omgeving stimuleren medewerkers van Corendon om op de NL Doet-dag van het Oranje Fonds vrijwillig schoonmaakactiviteiten te verrichten in het Amsterdamse Bos.

Bij oprichting van de stichting had de Corendon Foundation het doel om 500.000 bomen te planten. Inmiddels zijn er dankzij onze passagiers en sponsors, in samenwerking met de Turkse stichting TEMA, al ruim 450.000 bomen geplant in een aantal Turkse bossen! Veel van onze klanten zijn bewust van de uitstoot en bodemerosie die reizen met zich meebrengen en kiezen ervoor om met het kopen van bomen, hun bewustwording direct om te zetten in tastbare actie.

Ondersteuning van uiteenlopende sociaal innovatieve goede doelen

Naast het milieuaspect, steunt de stichting een groot aantal uiteenlopende sociaal innovatieve ideeën, projecten en goede doelen. De Corendon Foundation wil getalenteerde mensen inspireren om na te denken over vooruitstrevende methoden en ideeën over hoe we met onze omgeving zouden moeten omgaan. Ook de ondersteuning van een aantal goede doelen die direct verschillende maatschappelijke problemen aanpakken, speelt een belangrijke rol in het duurzaam maken van onze wereld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten om kinderprostitutie tegen te gaan, SOS kinderdorpen en diverse projecten waarbij dieren worden opgevangen. Verder hanteren we in onze eigen hotels extra duurzaamheidcriteria en leiden ROC-leerlingen zelf op om hen betere kansen te bieden op een baan in de hospitality.

Natuurlijk kunnen wij uw hulp gebruiken. Samen met u kunnen we ervoor zorgen dat het voor volgende generaties mogelijk blijft om te genieten van prachtige vakantiebestemmingen. Help ons actief mee en doneer hier een boom en draag bij aan een schoner en duurzamer milieu.