Corendon Foundation

Corendon Foundation

Foundation
foundation logo Over ons Onze projecten Contact

Onze missie

De Corendon Foundation is een onafhankelijke stichting die wil bijdragen aan het verbeteren en verduurzamen van vakantiebestemmingen door het ondersteunen van lokale projecten, zodat ook toekomstige generaties hier willen blijven wonen, werken en vakantie vieren.

Ons verhaal

De Corendon Foundation is in 2011 opgericht door Atilay Uslu, met het idee om vanuit onze reisorganisatie een positieve bijdrage te leveren aan mens, milieu en maatschappij. Door middel van de Corendon Foundation ondersteunen wij lokale projecten die een positieve bijdrage leveren hier in Nederland en op de locaties waar wij vakantie vieren. Wij werken daarbij samen met hotelpartners, NGO’s en lokale overheden. Wij ondersteunen door middel van een financiële bijdrage en inzet van tijd en kennis van onze medewerkers. Wij geloven dat door te investeren in lokale projecten, wij een bijdrage leveren aan het creëren van duurzame bestemmingen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat deze plekken leefbaar blijven voor de lokale mensen en dat onze klanten deze bestemmingen willen blijven bezoeken.

Onze projecten

Vanuit de Corendon Foundation ondersteunen wij alleen projecten die linken aan de kernactiviteiten van onze organisatie en die bijdragen aan het verduurzamen van onze bestemmingen.

Zo werkt het:

Er zijn vier rondes per jaar om jouw project in te dienen. Aan het eind van elk kwartaal komt het bestuur bijeen om de projecten te beoordelen: eind maart, eind juni, eind september en eind december. Alle projecten die in deze periode zijn ingediend en voldoen aan de gestelde criteria, worden beoordeeld. Kijk op de doe mee pagina wat de criteria zijn.

Wij richten ons op vier thema's:

 • Kunst, cultuur en erfgoed
  Het stimuleren van culturele activiteiten en conserveren van culturele bezienswaardigheden, het promoten van lokale producten en services en het stimuleren van plaatselijke kunst en cultuur
 • Natuur & milieu
  Het conserveren van natuurlijke bezienswaardigheden en het beschermen van flora en fauna.
 • Lokaal ondernemerschap & educatie
  Het bevorderen van zelfredzaamheid, het creëren van werkgelegenheid in de toeristische sector en educatieve projecten voor jongeren gericht op een betere toekomst.
 • Innovatie in de reisbranche
  Innovatie is nodig om de duurzame transitie in de reisbranche te versnellen. Daarom ondersteunen wij innovatieve projecten die zich richten op duurzaam toerisme en nieuwe technologieën.

Ons bestuur

Het bestuur van de Corendon Foundation bestaat uit voorzitter Gunay Uslu en bestuursleden Steven van der Heijden en Simone van den Berk. Hieronder stellen zij zich graag aan u voor:

Gunay

Gunay Uslu - voorzitter Corendon Foundation

“De Corendon Foundation is een organisatie die in eerste instantie is opgericht om op een onafhankelijke manier projecten te steunen die bijdragen aan een verduurzaming van de toeristische branche. Inmiddels is de stichting veel meer dan dat. We richten ons ook nadrukkelijk op de maatschappelijke kant van de samenleving en sponsoren projecten in veel deelgebieden zoals cultuur, onderwijs, integratie, emancipatie en participatie. Dit doen we bijvoorbeeld door het ondersteunen van tentoonstellingen in musea, educatieve projecten, voorstellingen, onderzoeken, publicaties en het steunen van jonge talenten. Vanuit mijn functie, Directeur Hotel & Resort Ontwikkeling, en met name ook vanwege mijn academische achtergrond (doctor in Cultuurgeschiedenis van Europa, docent aan de UvA) geloof ik in het ontwikkelen en versterken van talenten, het verbinden van individuen, en het ontwikkelen van kennis, bewustzijn en reflectie. Door het verbinden van diverse groepen in de samenleving, het delen van denkbeelden en ideeën, en het kweken van inzicht en begrip kan een harmonieuze maatschappij worden gecreëerd. Wij als Foundation voelen de verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen”.

Steven

Steven van der Heijden - bestuurslid Corendon Foundation

“Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid zit in de genen van Corendon. Wij vinden het vanzelfsprekend dat je als succesvol bedrijf een bijdrage levert aan betere wereld. Niet door ‘window dressing’, maar door projecten die er daadwerkelijk toe doen. In onze eigen directe omgeving door ondersteuning van initiatieven op sociaal of cultureel gebied, maar ook op grotere, internationale schaal waarbij we met name proberen bij te dragen aan het behoud van de kwaliteit van onze bestemmingen. Dat is niet alleen maatschappelijk van belang, maar ook relevant voor de continuïteit van onze eigen onderneming. Daarnaast vinden we het van belang om initiatieven te steunen die aangedragen worden door onze eigen medewerkers, zoals de ongelooflijk succesvolle KiKa Run in 2017. De Corendon Foundation speelt een centrale rol binnen ons MVO-beleid en die willen we in de komende jaren graag verder uitbreiden.”

Simone

Simone van den Berk - bestuurslid Corendon Foundation

“Als Directeur HR, Communicatie & MVO van Corendon houd ik mij bezig met het welzijn van onze collega’s en het welzijn van mens, dier en milieu op onze vakantiebestemmingen. Het is vandaar een kleine stap naar de Corendon Foundation, waar vanuit we verschillende goede doelen ondersteunen. Mijn hart ligt vooral bij het ondersteunen van goede doelen en projecten op onze vakantiebestemmingen. Als reisorganisatie verdienen we ons geld bij de gratie van prachtige vakantiebestemmingen waar we onze vakantiegangers naar toe brengen en ik vind het onze plicht om ook iets terug te doen richting diezelfde bestemmingen. Dit kan zijn op het gebied van natuur, bijvoorbeeld door samenwerking met de Plastic Soup Foundation, op het gebied van dierenwelzijn, onder andere door educatie aan de klant over verantwoorde excursies, of op het gebied van lokale bevolking, bijvoorbeeld door samenwerking met ECPAT tegen kindersekstoerisme. Ons doel is: er samen voor zorgen dat onze vakantiebestemmingen ook over dertig jaar nog dezelfde prachtige bestemmingen zijn om naar toe te reizen”.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Naast onze onafhankelijke stichting hebben wij een bedrijf breed MVO beleid dat onze bedrijfsactiviteiten bij onze touroperator, eigen vliegmaatschappij en eigen Corendon Hotels & Resorts in binnen- en buitenland verduurzaamt. Wilt u meer te weten komen over onze MVO activiteiten bij onze reisorganisatie? Klik hier. Wilt u meer te weten komen over MVO bij Corendon Hotels & Resorts? Klik hier.