Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme

Corendon Duurzaam

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het algemeen en Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO) in het bijzonder betekent dat wij als onderneming naast het streven naar winst en continuïteit rekening houden met de effecten van onze activiteiten op het milieu en de menselijke aspecten. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit onze beslissingen en handelen op de leefgemeenschap en –omgeving.

Wie reist er niet. Toerisme is wereldwijd één van de grootste en snelst groeiende industrieën en daarmee ’s werelds grootste werkgever. Wij realiseren ons dat toerisme een belangrijke rol speelt in de economie en dat toerisme een zeer belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid is.

Het is in ieders belang dat wij als reisorganisatie aantrekkelijke bestemmingen kunnen blijven aanbieden aan de reislustige; reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat verantwoord reizen ook in de toekomst mogelijk blijft. Milieubewuster worden we, iedere dag opnieuw proberen we dat ook naar onze klanten uit te stralen en te communiceren. Nieuwe ontwikkelingen kunt u volgen via de tab recente berichten.

Wij als reisorganisatie kunnen dat niet alleen doen maar hebben de hulp en samenwerking van onze klanten nodig, samen zijn we veel sterker om de toekomst van het milieu veilig te stellen.

Intern wordt ons personeel regelmatig geïnformeerd over de voortgang van ons duurzaamheidbeleid ter bevordering van de betrokkenheid van al onze medewerkers. De oprichting van de stichting Corendon Duurzaamheid en Innovatie geeft de betrokkenheid van Corendon weer.

Het is voor een ieder duidelijk dat vliegen in veel opzichten funest is voor het milieu. Wij als reisorganisatie hebben daarin bewuste keuzes gemaakt: al onze bestemmingen zijn uitsluitend per vliegtuig te bereiken, bij het selecteren van de vliegtuigen waarmee gevlogen wordt is heel bewust rekening gehouden met het type vliegtuig. Zo worden onze vluchten onder andere uitgevoerd door Transavia met haar jonge vloot. Jonge toestellen hebben een lagere CO2 uitstoot dan oudere toestellen. Transavia heeft geïnvesteerd in winglets, vleugeltips die zorgen voor minder brandstofverbruik. Ook Corendon Airlines heeft haar nieuwste toestellen uitgerust met winglets. Daarnaast worden onze vluchten uitgevoerd door Bulgaria Air, Balkan Holidays Air en Air Arabia die allen uitsluitend vliegen met Airbus A-320, moderne toestellen met veel minder CO2 uitstoot.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verlagen, beheersen en te compenseren. Ook hierin hebben wij een heel bewuste keuze gemaakt; een ieder die vliegreizen aanbiedt, biedt de consument tevens de mogelijkheid om de CO2 uitstoot te compenseren, met vaak wisselende tarieven voor de zelfde vluchtafstand. Het te betalen bedrag wordt uiteindelijk overgemaakt naar instellingen die wereldwijd milieu vriendelijke projecten ondersteunen. De consument heeft weliswaar CO2 gecompenseerd maar kan niet goed zien waar zijn bijdrage is gebleven. Om de CO2 compensatie voor onze klanten tastbaar en concreet te maken hebben wij een uniek project opgestart, het aanleggen van een compleet bos in Turkije, lees hierover meer op de sub pagina CO2 neutraal.

Toerisme is en blijft voortdurend in ontwikkeling, dit betekent dat wij als reisorganisatie op gezette tijden ons beleid op het gebied van Duurzaam Toeristisch Ondernemen evalueren en daar waar nodig zullen aanscherpen.